psychotherapie

In het dagelijkse leven zijn er veel beperkingen en problemen die kunnen zorgen voor gevoelens van angst, onzekerheid, depressiviteit,… Het is belangrijk om de tijd te nemen en dergelijke gevoelens bespreekbaar te maken. Door in te gaan op de concrete situatie is het enerzijds de bedoeling om tot meer inzicht te komen op mogelijke beperkingen, maar anderzijds ook te zoeken naar haalbare en werkbare oplossingen.